Üst seviye Kuyumculuk otomasyonu eklendi, detaylar için! tıklayın!

Fiyat Farkı Faturası Nedir? Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır?

İÇİNDEKİLER
Aynı işleri binlerce defa yapma!

Akıllı Otomasyon ile Zaman Kazanın!​

Stoklardan ürünlere e-ticaret sipariş yönetiminden otomatik faturalara her şeyi Meadify ile hızlı ve kolay yönetin…

Muhasebe dünyasında sıklıkla karşılaşılan bir konu olan fiyat farkı faturası, satılan veya satın alınan malların fiyatlarında sonradan oluşan değişiklikleri belgelemek için düzenlenen bir fatura türüdür. Bu fatura genellikle tedarikçi ve müşteri arasında yapılan anlaşmalarda, sözleşme hükümlerine bağlı olarak fiyat değişikliklerinin yansıtılmasını sağlar. Bu yazımızda, fiyat farkı faturası nedir, fiyat farkı faturası nasıl kesilir ve muhasebeleştirilmesi konularını detaylı bir şekilde ele alacağız. 

Fiyat Farkı Faturası Nedir?

Fiyat farkı faturası; satış veya alış işlemlerinde, mal veya hizmet bedelinde sonradan meydana gelen değişiklikleri belgelemek için kullanılan bir fatura türüdür. Bu değişiklikler, genellikle fiyat artışları veya indirimleri, kalite farklılıkları veya teslimat koşullarındaki değişikliklerden kaynaklanabilir. Örneğin, bir malın fiyatı teslimattan sonra yükselmiş veya düşmüşse bu farkı yansıtmak için fiyat farkı faturası kesilir.

Fiyat farkı faturası, hem satıcı hem de alıcı açısından önemlidir çünkü her iki tarafın muhasebe kayıtlarının doğru ve güncel olmasını sağlar. Bu fatura, işletmelerin mali durumlarını doğru bir şekilde rapor etmelerine yardımcı olur.

Fiyat Farkı Faturası Nasıl Kesilir?

Fiyat farkı faturası keserken aşağıdaki adımları takip etmek gerekir:

 1. Fatura Bilgilerinin Hazırlanması: İlk olarak, fiyat farkı faturası kesilecek işlemle ilgili tüm detaylar belirlenir. Bu detaylar, orijinal fatura bilgilerini, fiyat farkının nedenini ve yeni fiyatları içerir.
 2. Fatura Türünün Belirlenmesi: Fiyat farkı faturası, satış faturası veya alış faturası olabilir. Kesilecek fatura türü, fiyat farkının hangi tarafça yansıtılacağına bağlıdır.
 3. Fatura Kalemlerinin Belirlenmesi: Fiyat farkı faturasındaki her bir kalem, orijinal fatura kalemlerine uygun olarak düzenlenir. Bu kalemler; ürün veya hizmet açıklamaları, miktar, birim fiyat ve toplam tutar gibi bilgileri içerir.
 4. Fiyat Farkının Hesaplanması: Fiyat farkı, orijinal fatura ile yeni fiyatlar arasındaki farkın hesaplanmasıyla belirlenir. Bu fark, fatura üzerinde açıkça belirtilmelidir.
 5. Faturanın Düzenlenmesi: Tüm bilgilerin tamamlanmasının ardından fiyat farkı faturası düzenlenir ve ilgili taraflara iletilir.
Fiyat Farkı Faturası Nedir? Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır?
Fiyat Farkı Faturası Nedir? Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır?

Fiyat Farkı Faturasının Muhasebeleştirilmesi

Fiyat farkı faturasının muhasebeleştirilmesi, işletmenin mali kayıtlarının doğru ve tutarlı olmasını sağlar. Fiyat farkı faturalarının muhasebe kayıtlarına nasıl işleneceği, işletmenin muhasebe politikalarına ve yerel yasal düzenlemelere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. İşte genel muhasebeleştirme adımları:

 1. Fiyat Farkının Kaydedilmesi: Fiyat farkı faturası, ilgili hesaplara kaydedilmelidir. Bu, genellikle gelir veya gider hesaplarına yapılan bir düzeltme olarak yapılır. Örneğin, satış fiyatı farkı geliri artırırken, alış fiyatı farkı gideri artırabilir.
 2. KDV’nin Hesaplanması: Fiyat farkı faturası KDV’yi içeriyorsa KDV hesaplamaları ve kayıtları da yapılmalıdır. Bu, KDV beyannamelerinde doğru raporlamayı sağlar.
 3. Defter Kayıtlarının Güncellenmesi: Fiyat farkı faturası, defter kayıtlarına işlenmeli ve ilgili hesaplar güncellenmelidir. 
 4. İlgili Belgelerin Saklanması: Fiyat farkı faturası ve ilgili belgeler, muhasebe kayıtlarıyla birlikte saklanmalıdır. Bu, gelecekteki denetimler ve mali analizler için önemlidir.

Alış Faturaları Nasıl Muhasebeleştirilir?

Alış faturası muhasebeleştirme, işletmenin maliyetlerini doğru bir şekilde yansıtmak için önemlidir. Alış faturaları muhasebeleştirilirken izlenecek adımlar şunlardır:

 1. Faturanın Alınması ve Kontrolü: Alış faturası alındığında, faturadaki bilgilerin doğruluğu kontrol edilir. Bu; ürün miktarları, birim fiyatlar, toplam tutar ve KDV oranlarını içerir.
 2. Faturanın Kaydedilmesi: Fatura, muhasebe sistemine kaydedilir. Bu işlem sırasında, ilgili stok hesapları ve gider hesapları güncellenir. Ayrıca KDV hesapları da güncellenmelidir.
 3. Ödemelerin Takibi: Alış faturalarının ödemeleri, ödeme vadelerine göre takip edilmeli ve zamanında yapılmalıdır. Ödemelerin kaydı, nakit akışının doğru yönetilmesi için önemlidir.
 4. Defter Kayıtlarının Güncellenmesi: Alış faturası kaydedildikten sonra defter kayıtları güncellenir ve ilgili hesaplar kapanır.

Satış Faturaları Nasıl Muhasebeleştirilir?

 Satış faturası muhasebeleştirme, işletmenin gelirlerini ve alacaklarını doğru olarak  yansıtmak için önemlidir. Satış faturaları muhasebeleştirilirken izlenecek adımlar şunlardır:

 1. Faturanın Düzenlenmesi ve Gönderilmesi: Satış yapıldığında, satış faturası düzenlenir ve müşteriye gönderilir. Faturada; ürün veya hizmet açıklamaları, miktar, birim fiyat ve toplam tutar belirtilir.
 2. Faturanın Kaydedilmesi: Satış faturası, muhasebe sistemine kaydedilir. Bu işlem sırasında, gelir hesapları ve alacak hesapları güncellenir. Ayrıca KDV hesapları da güncellenmelidir.
 3. Ödemelerin Takibi: Satış faturalarının ödemeleri, ödeme vadelerine göre takip edilmeli ve tahsil edilmelidir. Ödemelerin kaydı, işletmenin nakit akışının doğru yönetilmesi için önemlidir.
 4. Defter Kayıtlarının Güncellenmesi: Satış faturası kaydedildikten sonra, defter kayıtları güncellenir ve ilgili hesaplar kapanır. 

Fiyat Farkı Faturası Neden Kesilir?

Fiyat farkı faturası, çeşitli nedenlerle kesilebilir. İşte bazı nedenler:

 • Piyasa Fiyatlarındaki Değişiklikler: Ürün veya hizmet fiyatlarının piyasa koşullarına göre değişmesi durumunda, fiyat farkı faturası kesilir.
 • Kalite Farklılıkları: Teslim edilen ürünlerin kalitesinde farklılıklar varsa ve bu durum fiyatı etkiliyorsa fiyat farkı faturası düzenlenir.
 • Teslimat Koşullarındaki Değişiklikler: Teslimat süreleri veya koşullarında yapılan değişiklikler nedeniyle fiyat farkı oluşabilir.
 • Sözleşme Hükümleri: Taraflar arasında yapılan sözleşmelerde belirlenen fiyat değişiklikleri nedeniyle fiyat farkı faturası kesilebilir.

Fiyat Farkı Faturası Keserken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Fiyat farkı faturası keserken dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlar vardır. Bu hususlar, faturanın doğru ve yasalara uygun bir şekilde düzenlenmesini ve muhasebe kayıtlarının sağlıklı bir şekilde tutulmasını sağlar. İşte fiyat farkı faturası keserken üzerinde durmanız gereken unsurlar:

Doğru Bilgilendirme

Fatura üzerinde tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olması gerekir. Bu, taraflar arasında herhangi bir anlaşmazlığı önler. Faturanın doğru bir şekilde düzenlenmesi, işlemle ilgili tüm detayların net bir şekilde belirtilmesi anlamına gelir.

Fiyat farkının nedeni açıkça belirtilmeli ve bu farkın nasıl hesaplandığı detaylı bir şekilde açıklanmalıdır. Bu, her iki tarafın da fatura üzerinde mutabık kalmasını sağlar ve olası anlaşmazlıkları önler. Ayrıca fatura üzerinde yer alan bilgilerin işletmenin kayıtlarıyla uyumlu olması, muhasebe ve vergi denetimlerinde sorun yaşanmaması açısından kritik öneme sahiptir.

Yasal Uygunluk

Fatura, yasal düzenlemelere uygun olarak düzenlenmelidir. KDV hesaplamaları ve diğer vergi yükümlülükleri doğru bir şekilde yapılmalıdır. Türkiye’de fiyat farkı faturası düzenlerken Vergi Usul Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu’na uygun hareket edilmesi gerekir. Fatura üzerinde bulunması gereken asgari bilgiler ve KDV oranları yasal düzenlemelere göre belirlenmelidir.

Fatura düzenlenirken dikkat edilmesi gereken diğer bir husus da yasal sürelerdir. Vergi mevzuatına göre faturaların belirli süreler içerisinde düzenlenmesi zorunludur. Fatura kesme süresi aşıldığında ceza ve yaptırımlarla karşılaşılabilir.

Muhasebe Kayıtları

Fatura, muhasebe kayıtlarına zamanında ve doğru bir şekilde işlenmelidir. Fiyat farkı faturası, ilgili hesaplara doğru bir şekilde kaydedilmeli ve gelir veya gider hesaplarında gerekli düzeltmeler yapılmalıdır. Fiyat farkının doğru bir şekilde muhasebeleştirilmesi, işletmenin mali durumunun gerçeğe uygun olarak yansıtılmasını sağlar.

Muhasebe kayıtlarının doğru ve zamanında tutulması, işletmenin finansal yönetimi açısından da büyük önem taşır. Fiyat farkı faturalarının muhasebe kayıtlarına zamanında işlenmemesi, mali tabloların doğruluğunu olumsuz etkileyebilir ve işletmenin finansal performansının yanlış değerlendirilmesine neden olabilir. 

Dokümantasyon

Fiyat farkı faturası ile ilgili tüm belgeler ve kanıtlar saklanmalıdır. Bu, gelecekteki denetimler ve mali analizler için önemlidir. Fatura düzenlenirken kullanılan belgeler, fiyat farkının nedenini açıklayan sözleşmeler, fiyat listeleri, teslimat belgeleri ve diğer ilgili dokümanlar dikkatli bir şekilde muhafaza edilmelidir. Bu belgeler, denetim sırasında veya olası bir anlaşmazlık durumunda referans olarak kullanılabilir.

Dokümantasyonun düzgün bir şekilde yapılması, işletmenin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlar ve gelecekteki denetimlerde karşılaşılabilecek sorunları minimize eder. Ayrıca işletme içi mali analizlerde ve performans değerlendirmelerinde de bu belgeler önemli bir rol oynar. Fiyat farkı faturasıyla ilgili tüm belgelerin dijital ve fiziksel kopyalarının saklanması, bilgi güvenliği ve erişim kolaylığı açısından faydalı olur.

İletişim ve Mutabakat

Fiyat farkı faturası düzenlenmeden önce ilgili taraflarla açık ve net bir iletişim kurulmalıdır. Fiyat farkının nedeni, hesaplanma yöntemi ve uygulanacak tutar hakkında mutabakat sağlanmalıdır. Bu, taraflar arasında güvenin korunmasını ve olası anlaşmazlıkların önlenmesini sağlar. Ayrıca fiyat farkı faturasının düzenlenmesi sürecinde tarafların yazılı onayı alınarak ileride çıkabilecek anlaşmazlıkların önüne geçilebilir.

Teknik Destek ve Danışmanlık

Fiyat farkı faturası düzenlerken teknik destek ve profesyonel danışmanlık almak, sürecin doğru bir şekilde yürütülmesini sağlar. Muhasebe ve vergi uzmanlarından alınacak destek, fatura düzenleme sürecindeki hataları en aza indirir ve yasal uyumluluğun sağlanmasına yardımcı olur. Ayrıca muhasebe yazılımları ve otomasyon sistemlerinin kullanılması, fiyat farkı faturalarının daha hızlı ve doğru bir şekilde düzenlenmesine olanak tanır.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz:

Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Nedir? Kimler Alabilir?

Prime Esas Kazanç (PEK) Nedir? Nasıl Hesaplanır? 2024

İşletme Gideri Gösterirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Son Eklenenler

Basit Usulde Vergilendirme Nedir? Şartları Nelerdir?

Basit usulde vergilendirme, küçük işletmelerin vergi yükümlülüklerini daha basit ve kolay bir şekilde yerine getirmelerini sağlayan bir vergilendirme türüdür. Bu sistem, karmaşık defter tutma ve muhasebe işlemlerini azaltarak küçük işletmelerin vergi mevzuatına uyum sağlamalarını kolaylaştırır. Bu yazımızda basit usulde vergilendirme

Dijital Hizmet Vergisi Nedir? Mükellefi Kimdir?

Teknolojik gelişimin hayatın her alanını etkilediği dijital çağda, insanlar kadar işletmeler de kendilerini dijitalleştirmekte ve

Fikir ve Buluşlarınızı Koruyan Patent Nedir ve Nasıl Alınır?

Patent, bir icadın sahibine belirli bir süre boyunca bu buluşu alma, satma ve üretme hakkını

Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Nedir? Kimler Alabilir?

Girişim sermayesi, genellikle yeni kurulmuş veya hızlı büyüme potansiyeline sahip şirketlere yapılan finansal yatırımlardır. Bu

İş Kazası Bildirimi Nedir? Nasıl Yapılır?

İş kazası bildirimi, bir çalışanının iş yerinde veya iş nedeniyle meydana gelen bir kazanın yetkili