Üst seviye Kuyumculuk otomasyonu eklendi, detaylar için! tıklayın!

YouTube Gelirleri Nasıl Vergilendirilir?

İÇİNDEKİLER
Aynı işleri binlerce defa yapma!

Akıllı Otomasyon ile Zaman Kazanın!​

Stoklardan ürünlere e-ticaret sipariş yönetiminden otomatik faturalara her şeyi Meadify ile hızlı ve kolay yönetin…

YouTube’da içerik üretenler için vergi düzenlemeleri, son yıllarda önemli bir konu hâline gelmiştir. YouTube gelirlerinin doğru bir şekilde vergilendirilmesi, içerik üreticilerinin yasal sorumluluklarını yerine getirmeleri açısından büyük önem taşır. Bu nedenle hem üreticiler hem de vergi otoriteleri için karmaşık bir süreç olabilir.

Aşağıda, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında yapılan değişikliklere detaylı bir şekilde değineceğiz. İçerik üreticilerinin nasıl vergilendirileceği, hangi kazançların istisna kapsamında olduğu ve üreticilerin bu istisnalardan nasıl faydalanabileceği gibi başlıkları inceleyeceğiz. Gelir beyanı ve vergi ödemeleri ile ilgili süreçlerde yaşanan değişiklikleri ve bu süreçlerin nasıl yönetilmesi gerektiğini de ele alacağız.

YouTube İçerik Üreticileri Şirket Kurmalı mı?

2022 yılına kadar, YouTube içerik üreticilerinin şirket kurma zorunluluğu yoktu. Bu dönemde, bireysel olarak vergi beyanında bulunmak yeterliydi ve vergi süreçleri nispeten basitti. 2022 yılında yapılan vergi düzenlemesi ile birlikte, , gelirlere bakılarak bu zorunluluk ortadan kalktı. Bu düzenlemeden yararlanabilmek için, YouTube gelirlerinin 880.000 TL’yi geçmemesi, Türkiyede faaliyet yürüten banka hesabının olması gerekirken, YouTube gelirlerinin de bu banka hesabına aktarılması gerekmekteydi. Bu düzenleme ile içerik üreticileri şirket kurmadan ödemelerini alabilmekteydi.

Ancak 2023 yılında yürürlüğe giren düzenlemelerle birlikte, YouTube gelirleri 1 milyon 900 bin lirayı aşan kişilerin elde ettikleri gelirlerin tamamı için yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeleri, dolayısıyla şirket kurmaları gerekmekteydi. Bu tutar, 2024 yılıyla birlikte değişerek 3 Milyon TL ve üzeri olarak değiştirildi. 2024 yılındaYouTube üzerinden elde edilen gerlirler 3 milyon TL veya üzerinde ise, ilgili kişilerin kurumlar vergisi ödemeleri gerekmektedir. Bu düzenlemeler, içerik üreticilerinin gelirlerini daha düzenli ve şeffaf bir şekilde vergilendirilmesini sağlamak amacıyla yapılmıştır. Şirketleşme, aynı zamanda üreticilere daha geniş bir mali ve hukuki koruma sağlar.

YouTube’da İçerik Üreticilerini İlgilendiren Vergi Düzenlemesi ve Kapsamı (7338)

7338 sayılı vergi düzenlemesi, YouTube vergi hesaplama sürecinde önemli bir rol oynar. Bu düzenleme ile birlikte, YouTube gelirlerinin nasıl vergilendirileceği netleştirilmiştir. 2022 yılında yürürlüğe giren bu düzenleme, içerik üreticilerinin gelirlerini nasıl beyan etmeleri gerektiği ve hangi vergileri ödemekle yükümlü oldukları konularını kapsar. 2023 yılında yapılan değişikliklerle birlikte, vergi beyan süreçleri detaylandırılarak bazı ek yükümlülükler getirilmiştir.

2024 yılında ise düzenlemeler nihai hâlini almış ve vergi süreçleri daha sade ve anlaşılır bir hâle getirilmiştir. Bu bağlamda, YouTube içerik üreticilerinin gelirlerini beyan etme ve vergilendirme süreçleri ayrıntılı bir şekilde belirlenmiş, gelirlerin doğru beyan edilmemesi durumunda uygulanacak cezalar da netleştirilmiştir. Düzenlemeler, içerik üreticilerinin mali yükümlülüklerini yerine getirmelerini kolaylaştırmayı amaçlar.

Hangi Kazançlar İstisna Alanına Girmektedir?

Belirli kazançlar, vergi düzenlemelerinden istisna tutulur. YouTube gelirleri için bu istisnalar, özellikle küçük çaplı içerik üreticileri için geçerlidir. İşte bu istisnalar ve ilgili detaylar:

 • Yıllık Gelir Eşiği: 2022 yılında belirlenen kriterlere göre, yıllık geliri belirli bir tutarın altında olan içerik üreticileri, bu istisnalardan faydalanabilir. Bu tutar, her sene enflasyon oranları ve ekonomik koşullar dikkate alınarak yeniden değerlendirilir ve güncellenir.
  • 2022’de Belirlenen Gelir Eşiği: Küçük ölçekli içerik üreticileri için belirlenen bu tutar, o yılın ekonomik koşullarına göre belirlenmiştir.
  • 2023’te Yapılan Revizyon: Gelir eşiği artırılarak daha fazla küçük ölçekli içerik üreticisinin bu istisnalardan yararlanabilmesi sağlanmıştır.
  • 2024’te Yapılan Revizyon: Gelir eşiği yeniden değerlendirilmiş ve güncellenmiştir. Ayrıca istisna başvuru süreçleri dijital platformlar üzerinden yapılabilir hâle getirilmiştir.
 • Gelir Kaynağına Göre İstisnalar: Sponsorluk anlaşmaları ve reklam gelirleri gibi belirli gelir kaynakları da istisna kapsamına girer.
  • Sponsorluk Gelirleri: Küçük ölçekli içerik üreticilerinin belirli sponsorluk anlaşmalarından elde ettiği gelirler istisna kapsamında değerlendirilebilir.
  • Reklam Gelirleri: Belirli bir tutarın altında kalan reklam gelirleri de istisna kapsamına girebilir.
 • Dijital Hizmet Gelirleri: YouTube içerik üreticilerinin dijital hizmetlerden elde ettiği bazı gelirler, belirli koşullar altında istisna kapsamına alınabilir.
  • Ücretli Abonelikler: Küçük ölçekli içerik üreticilerinin ücretli abonelik hizmetlerinden elde ettiği gelirler belirli limitler dahilinde istisna tutulabilir.
  • Canlı Yayın Bağışları: Canlı yayın sırasında yapılan bağışlardan elde edilen gelirler, belirli koşullarda istisna kapsamında değerlendirilebilir.

2023 ve 2024 yıllarında yapılan düzenlemelerle birlikte, istisna kapsamı genişletilmiş ve daha fazla üreticiye fayda sağlayacak şekilde düzenlemeler yapılmıştır. Bu istisnalar, küçük içerik üreticilerinin vergi yükünü hafifleterek onların içerik üretimine daha fazla odaklanmalarını sağlar. İstisna başvuru süreçlerinin dijital platformlar üzerinden yapılabilmesi, sürecin daha hızlı ve erişilebilir olmasına olanak tanır.

İstisnadan Nasıl Faydalanılabilir?

2024 yılı için YouTube’dan elde edilen gelirlerin 3 Milyon TL’yi aşmaması, ilgili gelirlerin 1 Ocak 2022 yılından sonra elde edilmesi ve Türkiye’de faaliyet gösteren bir bankada hesap açılarak elde edilen gerlirlerin bu hesaba yatırılması gerekmektedir.

İstisna kapsamına giren kazançlardan faydalanmak için belirli şartları yerine getirmeniz gerekir. İşte bu sürecin diğer detayları:

 • Gelir Beyanı: Yıllık gelir beyanında bulunurken istisna talebinde bulunmalısınız. Bu süreçte, kazançlarınızın doğru bir şekilde belgelenmesi, ilgili form ve dökümanların eksiksiz olarak doldurulması gerekir.
 • Gerekli Belgeler: Vergi dairesine ibraz etmeniz gereken belgeler şunlardır:
  • YouTube gelirlerinizi gösteren belgeler
  • Ödemeleri gösteren banka dekontları
  • Varsa diğer gelir kaynaklarına ait belgeler
 • Belgelerin İbrazı: Bu belgeler, kazançlarınızın istisna kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceğini belirler. Kazançlarınızın doğruluğunu kanıtlayan belgelerin ibraz edilmesi ve tüm belgelerin eksiksiz olarak vergi dairesine teslim edilmesi gerekir.
 • Dijital Başvuru: 2023 ve 2024 yıllarında yapılan düzenlemelerle, bu süreç daha da kolaylaştırılmış ve dijital ortama taşınmıştır. Artık birçok belge, elektronik ortamda vergi dairesine gönderilebilir. Elektronik başvuru sayesinde hem maliyet hem de zaman bakımından avantaj sağlanır.
 • Dijital Başvuru Süreçleri: Dijital başvuru süreçleri, vergi mükelleflerinin işlerini büyük ölçüde kolaylaştırır ve sürecin daha şeffaf ve hızlı bir şekilde yürütülmesini sağlar. Vergi daireleri tarafından sunulan online rehberler, sürecin anlaşılmasına yardımcı olur. Vergi daireleri tarafından sunulan müşteri hizmetleri ise başvuru sürecinde karşılaşılabilecek sorunların çözümüne yönelik destek sunar.

Bu adımları takip ederek YouTube gelirlerinizin istisna kapsamında değerlendirilmesini sağlayabilir ve vergi avantajlarından yararlanabilirsiniz. Düzenli olarak güncellenen vergi mevzuatını takip etmek ve gerekli belgeleri zamanında ibraz etmek, bu sürecin başarılı bir şekilde yönetilmesine yardımcı olur.

YouTube Vergi Dilimin İçinde Kalırsam Ne Yapmalıyım?

Eğer gelirleriniz vergi dilimi içinde kalıyorsa vergi beyanınızı düzenli ve eksiksiz olarak yapmalısınız. YouTube vergi cezası ile karşılaşmamak için gelirlerinizi doğru bir şekilde beyan etmeli ve vergi ödemelerinizi zamanında yapmalısınız. Vergi beyanı sırasında dikkat edilmesi gereken önemli hususlar arasında gelirlerin tam ve doğru olarak kaydedilmesi, tüm kazanç kaynaklarının belirtilmesi ve gerekli tüm belgelerin sunulması bulunur. 2022 ve 2023 yıllarında bu süreçler daha katı bir şekilde denetlenmiş, vergi kaçakçılığını önlemek amacıyla sıkı kontroller ve ağır cezalar getirilmiştir.

2024 yılında ise bazı esneklikler tanınmıştır, bu sayede vergi mükelleflerinin yükümlülüklerini daha rahat yerine getirmeleri amaçlanmıştır. Özellikle küçük ölçekli içerik üreticileri için, gelir beyan süreçleri daha anlaşılır ve erişilebilir hâle getirilmiştir. Gelirleriniz vergi dilimi içinde kaldığında, belirlenen tarihlerde vergi beyannamelerinizi sunmalı ve belirtilen tarihlerde ödemelerinizi yapmalısınız. Ayrıca vergi dairesi tarafından yapılan bildirimlere dikkat etmeli ve gerekli durumlarda düzeltme işlemlerini gerçekleştirmelisiniz.

YouTube İçerik Üreticileri Hangi Vergi Türlerini Ödemekle Yükümlüdür?

YouTube içerik üreticileri, elde ettikleri gelirler üzerinden çeşitli vergi türlerini ödemekle yükümlüdür. Bunlar arasında gelir vergisi, KDV (Katma Değer Vergisi) ve stopaj vergisi başta gelir. 2022’de yürürlüğe giren düzenlemelerle, bu vergiler daha net bir şekilde tanımlanmış ve içerik üreticilerinin hangi durumlarda hangi vergileri ödemeleri gerektiği belirlenmiştir.

 • Gelir Vergisi: İçerik üreticilerinin yıllık gelirleri üzerinden hesaplanır, belirli dilimler ve oranlar çerçevesinde ödenir.
 • KDV: İçerik üreticilerinin sundukları hizmetler ve aldıkları ödemeler üzerinden hesaplanır, belirli oranlarda devlete ödenir.
 • Stopaj Vergisi: İçerik üreticilerinin aldıkları bazı ödemeler üzerinden yapılan kesintilerdir ve bu kesintiler vergi dairesine bildirilerek ödenir.

2023-2024 yıllarında yapılan değişiklikler, bu vergilerin ödenmesi ve beyan edilmesi süreçlerini daha da netleştirmiştir. Her yıl gelir vergisi dilimleri, ekonomik şartlar ve enflasyon oranları dikkate alınarak yeniden değerlendirilir ve güncellenir. Süreçlerin doğru bir şekilde izlenmesi, vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi bakımından önemli bir role sahiptir.

Sonuç olarak Youtube’dan elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi, düzenlemelere uyum sağlamak ve gerekli belgeleri zamanında ibraz etmek suretiyle mümkündür. Bu süreçleri doğru bir şekilde takip ederek vergi cezalarından kaçınabilir ve yasal yükümlülüklerinizi yerine getirebilirsiniz. Vergi düzenlemelerine uyum sağlamak, sadece yasal zorunlulukları yerine getirmekle kalmaz, aynı zamanda içerik üreticilerinin finansal düzenini de korur ve gelecekte karşılaşabilecekleri olası mali sorunları önler. Bu nedenle Youtube içerik üreticilerinin vergi süreçlerine dikkat etmeleri, düzenli olarak vergi danışmanlarından destek almaları ve vergi dairelerinin sunduğu rehberlik hizmetlerinden faydalanmaları önemlidir.

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir:

Dijital Vergi Dairesi: Vergi Yönetim Süreçlerinde Yenilik

Sosyal Medya Gelirlerinin Vergilendirilmesi (2024)

Bulut Teknoloji Nedir? Bulut Sistem Nasıl Çalışır?

Son Eklenenler

Basit Usulde Vergilendirme Nedir? Şartları Nelerdir?

Basit usulde vergilendirme, küçük işletmelerin vergi yükümlülüklerini daha basit ve kolay bir şekilde yerine getirmelerini sağlayan bir vergilendirme türüdür. Bu sistem, karmaşık defter tutma ve muhasebe işlemlerini azaltarak küçük işletmelerin vergi mevzuatına uyum sağlamalarını kolaylaştırır. Bu yazımızda basit usulde vergilendirme

Dijital Hizmet Vergisi Nedir? Mükellefi Kimdir?

Teknolojik gelişimin hayatın her alanını etkilediği dijital çağda, insanlar kadar işletmeler de kendilerini dijitalleştirmekte ve

Fikir ve Buluşlarınızı Koruyan Patent Nedir ve Nasıl Alınır?

Patent, bir icadın sahibine belirli bir süre boyunca bu buluşu alma, satma ve üretme hakkını

Fiyat Farkı Faturası Nedir? Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır?

Muhasebe dünyasında sıklıkla karşılaşılan bir konu olan fiyat farkı faturası, satılan veya satın alınan malların

Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Nedir? Kimler Alabilir?

Girişim sermayesi, genellikle yeni kurulmuş veya hızlı büyüme potansiyeline sahip şirketlere yapılan finansal yatırımlardır. Bu